UA-63713515-1

Srčani crv - mikrofilarije u krvi

27/05/2015

Mikrofilarije (srčani crv) u nativnom uzorku krvi