utvrđivanje plodnih dana iz citološkog brisa i iz krvi

Da li treba raditi veštačko osemenjavanje ?

Veštačko osemenjavanje se obično primenjuje kad mužjak ima neodgovarajući libido, ženke ne žele da prime mužjaka, postoje anatomski problemi koji sprečavaju prirodno parenje, mužjak se često pari te postoji opasnost od polno prenosivih bolesti. 

U čak 50% slučajeva razlog za neuspelo parenje je pogrešno vreme u koje se parenje izvodi a da bismo to rešili neophodno je odrediti što preciznije kada je to vreme. Pravilan izbor vremena za parenje vodi ne samo graviditetu nego i većem broju štenaca.

Osnovni podaci o fiziologiji reprodukcije:

Proestrus traje 5 do 20 dana, estrus 1-10 dana, graviditet ili pseudograviditet 2 meseca, anestrus 3 do 9 meseci

  1. Proestrus traje prosečno 10 (5 do 20) dana i to je period kad ženka privlači mužjaka ali ga neće pustiti da je oplodi. U ovom periodu ženka krvari i pri kraju ovog perioda počinje rast progesterona
  2. Estrus traje prosečno 7 (1-10) dana i to je vreme kad ženka prihvata mužjaka

Kod kuja jajne ćelije sazrevaju u jajovodu i to je proces koji traje 48 sati. To znači da momenat ovulacije (momenat kad jajna ćelija napušta jajnik) i idealne oplodnje nije jedan te isti. Vreme za oplodnju počinje 48 sati nakon ovulacije i traje 48 do 72 sata nakon čega jajne ćelije degenerišu. 5 do 10 dana nakon ovulacije grlić materice se zatvara.

Spermatozoidi mogu da prežive i oplode jajne ćelije i do  8 dana nakon parenja ali kod mužjaka koji se često pare taj period često biva samo 2 dana.

Ako se psi upare prerano onda ili nema graviditeta ili je mali broj štenaca a ko se upare prekasno onda nema graviditeta. Idealno je da parenje bude 1 do 4 dana nakon ovulacije.

Kako odrediti kad je ovulacija ?

Da li je dovoljno kad ženka prihvati mužjaka ? Ženke često biraju mužjake u smislu da neće prihvatiti svakog, a ako ga i prihvate rade to u periodu čak 3 dana pre ovulacija i čak 5 dana posle nje. To znači da prihvatanje mužjaka nikako nije siguran znak da je vreme idealno za parenje.

Jačina vaginalnog krvarenja sama po sebi nikako nije znak ovulacije i nije uputno oslanjati se na nju.

Vaginalni bris je iskusnom oku dobra pomoć za približno određivanje vremena ovulacije ali ipak nije sasvim precizno i podložno je različitom tumačenju.

Progesteron se pokazao kao najbolji način za precizno određivanje vremena ovulacije. Visina progesterona prilikom ovulacije je prilično konstantna dok ubrzo posle toga počinje jako da varira te je važno uhvatiti ovaj momenat kada se ovulacija dogodi.

U ordinaciji Darvin određivanje plodnih dana radimo na sledeći način:

Radimo bris vagine već 5. dana od početka krvarenja. Čim klinički znaci ili bris ukažu na početak estrusa radi se analiza krvi na progesteron i onda u zavisnosti od nivoa progesterona se određuje vreme za parenje ili ponovnu proveru progesterona. Bolje je početi ranije sa utvrđivanjem nivoa progesterona i raditi to više puta nego da promašte termin ovulacije.

Progesteron (bazalna vrednost) – ovulacija nije počela, sačekati 3 do 5 dana

Progesteron je blago povećan – ovulacija će uskoro početi. Sledeća kontrola za 1 do 2 dana

Progestron je u okviru referentnih vrednosti za ovulaciju – ovulacija tj. jajne ćelije napuštaju jajnik

Progesteron je veći onog predviđenog za ovulaciju – ovulacija je prošla a pošto nismo na vreme uzeli krv onda ne znamo kada i samim tim ne znamo da li je vreme za oplodnju prošlo ili nije

Ako se radi prirodno parenje ili veštačko osemenjavanje sa svežim semenom onda je idealno uraditi to 2 puta i to 1. i 3. dana nakon ovulacije. Ako je moguće samo jedno parenje ili osemenjavanje onda najbolje to uraditi 1. ili 2. dana nakon ovulacije.

Ako se radi osemenjavanje zamrznutim semenom onda je idealno vreme 2,5 do 4 dana nakon ovulacije.


Aleksandar Končarević, DVM

Veterinarska ordinacija DarvinVETERINARSKA ORDINACIJA "DARVIN"

Adresa

Bate Brkića 32
21000 Novi Sad

Kontakt telefoni

021/403 422
069/120 99 75

Email adresa

@Copiright veterinarska ordinacija "Darvin".Bate Brkića 32, 21000 Novi Sad. All right reserved.