upala tabana kod papagaja

Upala tabana kod papagaja (pododermatitis, bumblefoot)

Upala tabana kod papagaja je jedan od veoma čestih problema sa kojima se srećemo u praksi a predstavlja kombinaciju rane nastale zbog pritiska i infekcije donjeg dela stopala. Pticu vlasnik najčešće dovede na pregled jer primeti da se teže kreće ili da štedi jednu nogu a pregledom se vrlo često ustanovi upala tabana većeg ili manjeg obima.

Do upale tabana dolazi iz više razloga a neki od faktor su loša ishrana deficitarna u vitaminima (pre svega vit. A), gojaznost, mali kavez i ograničen prostor za kretanje, inaktivnost, loš odabir stajalica  u kavezu, sekundarno nakon povreda i usled nejednakog raspoređivanja sopstvene težine...

Početne promene na tabanu obuhvataju crvenilo i istanjenje kože, otok, a progresijom procesa dolazi bakterjske infekcije potkožnog tkiva stvaraju se kraste, mase i apcesi koji mogu da se prošire i na okolno tkivo  i dovedu do septičkog artritisa pa čak i uginuća...

Pododermatitis se klasifikuje u 7 novoa na osnovu težine oštećenja pri čemu je prvi nivo najblaži i obuhvata crvenilo i otok a sedmi nivo je najteži i obuhvata ozbiljne promene sa osteomijelitisom koje najčeće ne odgovaraju na terapiju i prognoza kod takvih oboljenja je veoma loša.

Terapija zavisi od ozbiljnosti promena.

Najčešće mere koje se preduzimaju su :

  • korekcija ishrane koja obuhvata dodavanje vitamina i minerala (posebno vitamina A, D. Biotina, Ca) pa potom korekcija u smislu smanjenja telesne težine ptice
  • povećanje aktivnosti
  • obezbeđenje odgovarajućih stajalica a ukoliko je potrebno postojeće stajalice treba obložiti mekanim materijalom
  • promene na tabanima treba tretirati u skladu sa ozbiljnošću a tretman najčešće obuhvata ispiranje dezinfekcionim sredstvima, čišćenje nekrotizovanog tkiva , aplikacija antibiotika (lokalnih i sistemskih) i krema za ubrzavanje zarastanja. U gotovo svim slučajevima je neophodno previjanje noge. Terapija traje različito dugo čak i do nekoliko meseci...

 DVM Ivana Jovandin

Veterinarska ordinacija Darvin

Novi Sad


VETERINARSKA ORDINACIJA "DARVIN"

Adresa

Bate Brkića 32
21000 Novi Sad

Kontakt telefoni

021/403 422
069/120 99 75

Email adresa

@Copiright veterinarska ordinacija "Darvin".Bate Brkića 32, 21000 Novi Sad. All right reserved.