preterano nošenje jaja kod papagaja

Preterano nošenje jaja je jedan od najćešćih problema sa kojim se srećemo u praksi u radu sa pticama. Ovaj poremećaj može da nastane kod svih vrsta ptica ali najčešće se sreće kod nimfi, tigrica i ljubavnih papagaja koje držimo kao kućne ljubimce. Ono što većina vlasnika papagaja ne zna jeste da ženke mogu da nose jaja i bez prisustva mužjaka. Neumereno nošenje jaja se javlja u dva oblika – kada ženka ima veći broj jaja nego što je uobičajeno ili kada u neprekidnim serijama leže jaja.

U divljini na ovaj proces utiču promene u fotoperiodu odn. dužina trajanja dana i noći, količina hrane i materijala za gnezdo raspoloživih ptici, temperatura i vlažnost sredine i drugi faktori koji se u kućnim uslovima ugl.veštački kontrolisani.


Šta doprinosi ovom poremećaju:


-ručno odhranjivanje ptice od strane čoveka tako ptica čoveka doživljava kao roditelja ili pratnera

-imbalans hormona

-druge bolesti koje konkurentno mogu da se jave kod ptice

-loš kvalitet ishrane

-povećanje perioda svetlosti u toku dana


Kako ovaj poremećaj može da utiče na pticu:


-može da dovede do ozbiljnijih problema vezanih za reprodukciju kao što je npr. vezivanje jaja koje može da se desi ukoliko ljuska jajeta postane mekanija usled nedostatka kalcijuma

-osteoporoze, slabih i lomljivih kostiju jer se za proizvodnju jaja povlače velike količine kalcijuma iz organizma ptice

-gubitak težine

-gubitka i lošeg kvaliteta perja kao i iritacije kože oko kloake

-pothranjenosti


Kako se ovaj poremećaj tretira:


1.   Modifikacija ponašanja-koja podrazumeva promene u sredini i uklanjanje svih stimulusa za proizvodnju jaja. Modifikacija ponašanja se mora se raditi polako i oprezno. Neki od koraka koje možete preduzeti su:

-već izležena jaja nemojte uklanjati već ih ostavite 21 dan ili dok ptica ne izgubi interesovanje a možete i izležena jaja zameniti za identična lastična jaja koja mogu da se nađu u nekim prodavnicama opreme za kućne ljubimce

-ukoliko je ptica izuzetno vezana za jednu osobu ta osoba bi trebala da interakciju sa pticom svede na minimum kao i da prestane da je mazi jer se to može od strane ptice protumačiti kao ponašanje vezano za parenje.

-promeniti mesto kaveza u kući ili sam kavez

-smanjiti izlaganje ptice svetlosnom delu dana i aktivnostima na 8 do 10 sati dnevno

-ukoliko imate mužjaka i ženku odn.par treba ih razdvojiti u drugi kavez dovoljno daleko da ne mogu ni da se čuju

-objekte koji mogu da stimulišu na polaganje jaja i koji mogu da „glume“ partnera poput ogledala i nekih igračaka treba ukloniti iz kaveza i zameniti ih igračkama koje podstiču traganje za hranom

-ukloniti sav materijal za gneždjenje iz kaveza

-uvesti promene u ishrani, smanjiti udeo semenki, masne hrane i šećera  i povećati količinu povrća

2.Medicinski tretman koji sprovodi  veterinar

-korekcija nutritivnog disbalansa

-hormonska terapija

-hirurgija u cilju da se ukloni reproduktivni trakt što predstavlja visoko rizičnu operaciju kod sitnih ptica

 
 
DVM Ivana Jovandin
Veterinarska ordinacija Darvin
Novi Sad


VETERINARSKA ORDINACIJA "DARVIN"

Adresa

Bate Brkića 32
21000 Novi Sad

Kontakt telefoni

021/403 422
069/120 99 75

Email adresa

@Copiright veterinarska ordinacija "Darvin".Bate Brkića 32, 21000 Novi Sad. All right reserved.