mačija sida (fiv)

Sida mačaka (FIV)

Uzročnik mačije side je još jedan od veoma opasnih virusa iz grupe Lentivirus. Otkriven je ne tako daleke 1986. godine u grupi mačaka sa znacima imundeficijencije i veoma je sličan virusu side koji se javlja kod ljudi (iako ne postoji mogućnost da se mačke zaraze ljudskim virusom niti ljudi mačijim).

Učestalost pojave bolesti koju izaziva ovaj virus se kreće u širokom razmaku od 0 do 44%.

U spoljašnjoj sredini virus preživljava veoma kratko i glavni put prenosa između mačaka jeste u tuči tj. nakon ugriza već obolele mačke pa je samim ti populacija nekastriranih mužjaka koji se bore za teritoriju najugroženija. Drugi način jeste sa mama mačke na mačiće ali je taj način dosta neuobičajen, a čak i tada nisu inficirani svi mačići nego samo do 70% legla.

Na samom početku nakon zaražavanja postoje veoma blagi simptomi koji se najčešće ogledaju u povišenoj temperaturi, bezvoljnosti i promenama u krvnoj slici i nakon toga ide dug period bez kliničkih simptoma koji može trajati i do 7 godina.

Virus izaziva imunosupresiju pa mačka postaje podložnija sekundarnim infekcijama prouzrokovanih bakterijama, gljivicama i drugim virusima i tada se uočavaju promene u vidu upaljenih desni, hroničnih problema sa respiratornim sistemom, problema sa bubrezima, gubitkom težine, dijarejom, pa i neurološkim poremećajima.

Međutim sama prognoza nije tako loša i ukoliko se utvrdi da je mačka pozitivna na ovu bolest ne preporučuje se eutanazija jer je uz pravilnu negu moguće omogućiti mački dug i kvalitetan život.

U svrhu testiranja koristi se brzi test koji se može obaviti u samoj ambulanti ili slanje krvi u veterinarsku laboratoriju. Moguća je pojava lažno pozitivnog nalaza brzog testa kod mačića mlađih od 6 meseci, u tom slučaju se preporučuje ponovno testiranje nakon 60 dana. Ukoliko sumnjamo da pozitivan nalaz nije zaista pozitivan kod mačaka starijih od 6 meseci, preporučuje se slanje uzorka krvi u veterinarsku laboratoriju.

Terapija za ovu bolest ne postoji i svodi se na tretiranje sekundarnih problema koji se javljaju usled pada imuniteta.

Kod nas za sada još uvek ne postoji vakcina kojom se mogu zaštiti mačke tako da se kao vid prevencije u svakom slučaju preporučuje kastracija u cilju smanjenja teritorijalne agresije i želje za lutanjem.

Preporuka je i svakih 6 meseci obavljati redovne kliničke preglede kao i praćenje telesne težine.


Sandra Pantić, DVM

Veterinarska ambulanta DarvinVETERINARSKA ORDINACIJA "DARVIN"

Adresa

Bate Brkića 32
21000 Novi Sad

Kontakt telefoni

021/403 422
069/120 99 75

Email adresa

@Copiright veterinarska ordinacija "Darvin".Bate Brkića 32, 21000 Novi Sad. All right reserved.