mačija leukemija (felv)

Virus leukemije mačaka (FeLV)

Mačija leukemija je ozbiljna virusna bolest domaćih i divljih mačaka koja je raširena svuda po svetu i veoma je učestala i kod nas.

Pre oko 20 godina mačija leukemija je smatrana za načešći uzrok smrti kada govorimo o infektivnim bolestima mačaka. Danas je ta učestalost opala u svetu pre svega zahvaljujući podizanju svesti vlasnika o ovoj bolesti kao i zahvaljujući vakcinaciji i dostupnosti testova kojima se može sa relativno velikom sigurnošću potvrditi bolest.

Nezgodne činjenice u vezi sa mačijom leukemijom su da lek ne postoji, da se bolest lako prenosi, i na kraju dovodi do smrti mačke. Najugroženiji su mačići kod kojih imunitet još uvek nije potpuno u funkciji ali su ugrožene i odrasle mačke.

Bolest se širi direktnim kontaktom kao što su npr. ujedne rane i međusobno lizanje i prenosi se pljuvačkom, iscetkom iz nosa, mlekom zaražene mama mačke na potomstvo i izmetom. Sreća u nesreći jeste da virus nije posebno otporan u spoljašnjoj sredini i osetljiv je na većinu definfekcionih sredstava.

Nakon izlaganja virusu ima nekoliko mogućih ishoda: da se mačka oporavi, da postane inficirana bez simptoma bolesti ili da se inficira sa ozbiljnim kliničkim simptomima.

Klinički znaci dosta variraju u zavisnosti od imunološkog statusa životinje ali se mogu navesti tri najčešća iz kojih proističu svi ostali a to su supresija imuniteta koja se javlja kod svih zaraženih životinja, anemija i tumori limfnog tkiva (limfomi). Ostali klinički znaci koji se javljaju uglavnom kao posledica imunosupresije, anemije i tumora su bezvoljnost, gubitak apetita i progresivan gubitak težine, proliv, teško zarastanje rana i sekundarne infekcije. Smrt najčešće nastupa za 18 meseci do tri godine i to najčešće kod mačaka starijih od 5 godina. 

Terapija koja se daje uglavnom se svodi na rešavanje simptoma sekundarnih infekcija do kojih dolazi zbog pada imuniteta a specifičan lek i trajno izlečenje ne postoji.

Ono što vi možete da uradite za svoju mačku svakako jeste da je testirate i vakcinišete protiv mačije leukemije.

Testiranje treba obaviti jer nije preporučljivo vakcinisati već obolele životinje.

Vakcinacija se može uraditi najranije u starosti od 8 do 9 nedelja i dve do četiri nedelje nakon prve treba uraditi revakcinu. Buster vakcina se preporučuje jednom godišnje svake naredne godine.

Ako se testom potvrdi da je mačka zaražena to svakako ne znači da je treba uspavati. Preporuka je da se uradi kompletna krvna slika i biohemijski profil kao i analize urina kako bi se stekao što jasniji uvid u zdravstveno stanje.

Pozitivan test takođe znači da inficirane mačke treba držati u strogo izolovanim  uslovima od drugih mačaka kako ne bi širila infekciju u populaciji kao i da sama ne bi bila zaražena nekom od drugih virusnih ili bakterijskih bolesti.

Kod mačaka koje ne pokazuju simptome bolesti i čije je opšte stanje dobro treba izvršiti kastraciju odnosno sterilizaciju.

Svakih 6 meseci treba obavljati kompletan sistematski pregled kao i druge preventivne protokole gde se prevashodno misli na prevenciju unutrašnjih i spoljašnjih parazita.

Budite odgovoran vlasnik, testirajte i vakcinišite vašu mačku.


Sandra Pantić, DVM

Veterinarska ordinacija DarvinVETERINARSKA ORDINACIJA "DARVIN"

Adresa

Bate Brkića 32
21000 Novi Sad

Kontakt telefoni

021/403 422
069/120 99 75

Email adresa

@Copiright veterinarska ordinacija "Darvin".Bate Brkića 32, 21000 Novi Sad. All right reserved.