laboratorijska dijagnostikaLaboratorijska dijagnostika je nezamenljiva u ispitivanju i određivanju normalne funkcije kako celog organizma, tako i pojedeinih organa i tkiva.

Uz pomoć krvne slike utvrđujemo brojčano stanje ćelija krvi koje nam može ukazati na mnogobrojne poremećaje poput infekcije, anemije i sl.

Biohemijske analize nam omogućavaju uvid u funkcionisanje pojedinih organa poput bubrega, jetre i pankreasa.


Međutim, i pored mnogih informacija koje dobijemo iz rezultata krvne slike i biohemije, ponekad nam one nisu dovoljne da sa sigurnošću utvrdimo i potvrdimo bolest kod vašeg ljubimca. Zbog toga je nekad neophodno ispitati druge parametre poput urina i hormona.

Urin nam može dati mnoge informacije kako o stanju i funkciji samog urinarnog trakta, tako i o funciji celog organizma. Analizom urina ispitujemo prisustvo sedimenta koji može sadržati ćelije različitog porekla, bakterije i kristale. Uz to, urinom se izlučuju mnogi produkti metabolizma i druge supstance, što nam omogućava precizniju dijagnostiku pojedinih poremećaja, poput dijabetesa i bubrežne insuficijencije.

Hormonski poremećaji su veoma podmukli i kliničkom slikom liče na veliki niz drugih bolesti, zbog toga je ispitivanje hormona nezamenjlivo u dijagnostici endokrinih poremećaja. Pored dijagnostike bolesti, merenjem nivoa pojedinih polnih hormona možemo odrediti kada je pravo vreme za parenje ili da li je vreme za porođaj.


Osim korišćenja aparata za navedene analize, služimo se mikroskopiranjem. Ovaj uređaj iako je naizgled jednostavan, pruža nam mnoge mogućnosti u dijagnostici. Pa tako, možemo otkriti razne vrste parazita koji se mogu naći na koži ili uhu naših ljubimaca, pa čak i u stolici. Pored otkrivanja parazita, u mogućnosti smo da ispitamo i mnogo manje strukture kao što su razne ćelije i na osnovu njihovog izgleda potvrdimo mnoge strukturalne promene.


Ukoliko se javi potreba za ispitivanjem koje mi ne možemo da izvršimo, tu je veterinarska laboratorija Vetlab sa kojom imamo sjajnu višegodišnju saradnju.


VETERINARSKA ORDINACIJA "DARVIN"

Adresa

Bate Brkića 32
21000 Novi Sad

Kontakt telefoni

021/403 422
069/120 99 75

Email adresa

@Copiright veterinarska ordinacija "Darvin".Bate Brkića 32, 21000 Novi Sad. All right reserved.