Srećko Terzić

Srećko Terzić

Veterinar

0691209975

vetdarvin@gmail.com

Rođen sam u Valjevu 1992. godine, gde sam pohađao srednju poljoprivrednu školu, smer veterinarski tehničar. Fakultet veterinarske medicine u Beogradu sam završio 2017. Tokom iste godine sam boravio u Varšavi gde sam se usavršavao najviše u polju ultrazvučne dijagnostike.
Pripravnički staž sam odradio na prvoj internoj klinici fakulteta veterinarske medicine u Beogradu.
Moja uža specijalnost su ultrazvučna dijagnostika i radiologija, a pored toga i interna medicina pasa i mačaka sa fokusom na hematologiju, gastroenterologiju i neurologiju.
Kada nisam u ambulanti najčešće sam u prirodi, pored reke sa štapom za pecanje u rukama. Sem toga uživam u druženju sa prijateljima, sviranju gitare, čitanju dela Stivena Kinga i stripova, sa nezaobilaznim Alanom Fordom.