UA-63713515-1

Preterano nošenje jaja kod papagaja


Preterano nošenje jaja je jedan od najćešćih problema sa kojim se srećemo u praksi u radu sa pticama. Ovaj poremećaj može da nastane kod svih vrsta ptica ali najčešće se sreće kod nimfi, tigrica i ljubavnih papagaja koje držimo kao kućne ljubimce. Ono što većina vlasnika papagaja ne zna jeste da ženke mogu da nose jaja i bez prisustva mužjaka. Neumereno nošenje jaja se javlja u dva oblika – kada ženka ima veći broj jaja nego što je uobičajeno ili kada u neprekidnim serijama leže jaja.

U divljini na ovaj proces utiču promene u fotoperiodu odn. dužina trajanja dana i noći, količina hrane i materijala za gnezdo raspoloživih ptici, temperatura i vlažnost sredine i drugi faktori koji se u kućnim uslovima ugl.veštački kontrolisani.


Šta doprinosi ovom poremećaju:


-ručno odhranjivanje ptice od strane čoveka tako ptica čoveka doživljava kao roditelja ili pratnera

-imbalans hormona

-druge bolesti koje konkurentno mogu da se jave kod ptice

-loš kvalitet ishrane

-povećanje perioda svetlosti u toku dana


Kako ovaj poremećaj može da utiče na pticu:


-može da dovede do ozbiljnijih problema vezanih za reprodukciju kao što je npr. vezivanje jaja koje može da se desi ukoliko ljuska jajeta postane mekanija usled nedostatka kalcijuma

-osteoporoze, slabih i lomljivih kostiju jer se za proizvodnju jaja povlače velike količine kalcijuma iz organizma ptice

-gubitak težine

-gubitka i lošeg kvaliteta perja kao i iritacije kože oko kloake

-pothranjenosti


Kako se ovaj poremećaj tretira:


1.   Modifikacija ponašanja-koja podrazumeva promene u sredini i uklanjanje svih stimulusa za proizvodnju jaja. Modifikacija ponašanja se mora se raditi polako i oprezno. Neki od koraka koje možete preduzeti su:

-već izležena jaja nemojte uklanjati već ih ostavite 21 dan ili dok ptica ne izgubi interesovanje a možete i izležena jaja zameniti za identična lastična jaja koja mogu da se nađu u nekim prodavnicama opreme za kućne ljubimce

-ukoliko je ptica izuzetno vezana za jednu osobu ta osoba bi trebala da interakciju sa pticom svede na minimum kao i da prestane da je mazi jer se to može od strane ptice protumačiti kao ponašanje vezano za parenje.

-promeniti mesto kaveza u kući ili sam kavez

-smanjiti izlaganje ptice svetlosnom delu dana i aktivnostima na 8 do 10 sati dnevno

-ukoliko imate mužjaka i ženku odn.par treba ih razdvojiti u drugi kavez dovoljno daleko da ne mogu ni da se čuju

-objekte koji mogu da stimulišu na polaganje jaja i koji mogu da „glume“ partnera poput ogledala i nekih igračaka treba ukloniti iz kaveza i zameniti ih igračkama koje podstiču traganje za hranom

-ukloniti sav materijal za gneždjenje iz kaveza

-uvesti promene u ishrani, smanjiti udeo semenki, masne hrane i šećera  i povećati količinu povrća

2.Medicinski tretman koji sprovodi  veterinar

-korekcija nutritivnog disbalansa

-hormonska terapija

-hirurgija u cilju da se ukloni reproduktivni trakt što predstavlja visoko rizičnu operaciju kod sitnih ptica

 
 
DVM Ivana Jovandin
Veterinarska ordinacija Darvin
Novi Sad