UA-63713515-1

Mačija sida (FIV)

Sida mačaka (FIV)

Uzročnik mačije side je još jedan od veoma opasnih virusa iz grupe Lentivirus. Otkriven je ne tako daleke 1986.u grupi mačaka sa znacima imundeficijencije i veoma je sličan virusu side koji se javlja kod ljudi (iako ne postoji mogućnost da se mačke zaraze ljudskim virusom niti ljudi mačijim).

Učestalost pojave bolesti koju izaziva ovaj virus se kreće u širokom razmaku od 0 do 44%.

U spoljašnjoj sredini virus preživljava veoma kratko i glavni put prenosa između mačaka jeste u tuči odn.nakon ugriza već obolele mačka pa je samim ti populacija nekastriranih mužjaka koji se bore za teritoriju i najugroženija. Drugi način jeste sa mama mačke na mačiće ali je taj način dosta neuobičajen  i čak i tada nisu inficirani svi mačići nego samo do 70% legla.

Na samom početku nakon zaražavanja postoje veoma blagi simptomi koji se najčešće ogledaju povišenoj temperaturi, bezvoljnosti i promenama u krvnoj slici i nakon toga ide dug period bez kliničkih simptoma koji može trajati i do 7 godina.

Izazivajući imunosupresiju mačka postaje podložnija sekundarnim infekcijama prouzrokovanih bakterijama, gljivica i drugim virusima i tada se uočavaju promene u vidu upaljenih desni, hroničnih problema sa respiratornim sistemom, problema sa bubrezima, gubitkom težine, dijarejom, pa i neurološkim poremećajima.

Međutim sama prognoza nije tako loša i ukoliko se utvrdi da je mačka pozitivna na ovu bolest ne preporučuje se eutanazija jer je uz pravilnu negu moguće omogućiti mački dug i kvalitetan život.

Terapija za ovu bolest ne postoji i svodi se na tretiranje sekundarnih problema koji se javljaju usled pada imuniteta.

Kod nas za sada još uvek ne postoji vakcina kojom se mogu zaštiti mačke tako da se kao vid prevencije u svakom slučaju preporučuje kastracija u cilju smanjenja teritorijalne agresije i želje za lutanjem.

Preporuka je i svakih 6 meseci obavljati redovne kliničke preglede kao i praćenje telesne težine.